top of page

Marka ve Tüketici İlişkisi

Güncelleme tarihi: 25 Eyl 2019

Tüketicinin alım kararını etkileyen önemli unsurların başında gelen marka

kavramı ; ürün ve/ veya hizmetin kimliği olarak algılanır ve nihai imaj sonucu olarak müşterinin onu kabul veya reddine imkan tanır.


Markanın taşıdığı simge ,logo vs den ziyade üzerinde durulması gereken kısım ; oluşturduğu algısal değer , imaj ve hedeflediği tüketici kitlesidir.Markanın gerçekte ne olduğunu ve ömrünü belirleyen de budur.


Markalaşma ise bir ürünün benzerlerinden nitelik,nicelik ve fonksiyonel olarak değerleme mühendisliğidir. Üreticiler, pazarlamacılar ve tüketiciler arasındaki organik bağı oluşturur. Bu yönü ile marka temsil ettiği üründen daha fazla önem taşır.


Zaman içerisinde marka ile tüketici arasında oluşan ilişki/ benzeşme/ifade etme fonksiyonu; kişilerin tıpkı çevrelerindeki insanları seçmeleri gibi kendileri ile karakter , yetenek , benzersizlik gibi özelliklere sahip olduğunu düşündükleri markaları seçmelerini ve bu markalarla kendilerini ifade etme eğilimlerini ortaya çıkarmıştır. Nihayetinde tüketiciler çevrelerindeki arkadaşlarını seçtikleri gibi kendilerini temsil ettiğini düşündükleri markayı da tercih eder.


Tüketicinin markanın temsil ettiği değeri onaylaması ve bu marka değeri ile kendi bireysel kişilik özelliğini örtüştürme gayreti söz konusudur ki , markanın ruhu itibari ile amacı da bu olmalıdır.


Tüketici/Marka ilişkisi tasarlanırken hedeflenen kitlenin özellikleri , ihtiyaç ve beklentileri aynı potada değerlendirilmelidir, tabi olduğu unsurlarla da bütünlük içinde uyumlu olmalıdır.


İstenilen satış karı , sürdürülebilirlik ,müşteri bağlılığı , gelecek yatırım potansiyeli, ürünün pazarda kendini temsil edebilme yeteneği , kurumsal kimlik , reklam ve promosyon giderlerinde tasarruf gibi fonksiyonlar markayı gerekli kılar.Firmanın gelecek dönem yatırımlarında firma ve firma yönetimine cesaret verir.Günümüz marka değerine sahip firmaların gerek yatırım gerekse yeni satın almalarda her zaman en önde yer aldıklarını göreceksiniz.


Markalaşma ; telif hakkı , ticari nitelik, piyasa bilinirliği gibi nedenlerle tüketici seçiminde avantaj sağlar.Güven ve müşteri sadakati sağlar.


Dün ,bugün ve yarın...pazarda var olabilme ,büyüme ve kurumsal sürdürülebilirlik ancak doğru yönetilebilen markalaşma süreci ile mümkün .

63 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page