top of page

Eğitim Konuları

Yetkin ve donanımlı bir ekiple hedeflerinize daha çabuk ulaşın.

Amaç kurumsal ilerleme ve kalıcılık ise ; bir bütünün parçalanmadan hareketinin ,o bütünü oluşturan tüm parçalarının koordineli hareketi ile mümkün olduğu inancını taşıyoruz.
Bu bağlamda bir işletme bünyesindeki tüm takım oyuncularının yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmeleri ve bu bilgileri işletme amaçları dahilinde kullanabilmesi için kişisel ve mesleki eğitim proğramlarımızla destek sağlıyoruz

Yaratıcı Toplantısı

Kişisel Gelişim Eğitimleri

el hareketleri

Genel Yönetim Eğitimleri

Takım High Five

Satış ve Pazarlama Eğitimleri

Eğitim: Hizmetler

Eğitim Dokümanları

İndirmek İçin Tıklayın

Dosya Adı

Burada sizin Dosya Açıklamanız yer alır. Dosyanızın içeriği hakkında kısa bir bilgi verin. Okuyanların soru ve yorumlarını belirtebilmeleri için iletişim bilgilerinizi eklemeyi unutmayın.

İndirin

Dosya Adı

Burada sizin Dosya Açıklamanız yer alır. Dosyanızın içeriği hakkında kısa bir bilgi verin. Okuyanların soru ve yorumlarını belirtebilmeleri için iletişim bilgilerinizi eklemeyi unutmayın.

İndirin

Dosya Adı

Burada sizin Dosya Açıklamanız yer alır. Dosyanızın içeriği hakkında kısa bir bilgi verin. Okuyanların soru ve yorumlarını belirtebilmeleri için iletişim bilgilerinizi eklemeyi unutmayın.

İndirin
Eğitim: Dosyalar

Eğitim İçerikleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim Nedir? Ne Değildir?

Zaman Yönetimi

Yaratıcı Düşünme Teknikleri

İletişim ve İlişki Yönetimi

Zor İnsanlarla İletişim

Motivasyon Yönetimi

Kişisel Motivasyon Teknikleri

Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri

Stres Yönetimi

Değişim ve Değişime Uyum

Genel Yönetim Eğitimleri

Proje Yönetimi

Stratejik Planlama

Yönetim Yetkinliği

Yöneticilik ve Liderlik Kavramı

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yaratıcı Düşünce ve İnovasyon

Finans Yönetimi ve Mali Analiz

Bütçe ve Nakit Yönetimi

Muhasebe

Satış ve Pazarlama Eğitimleri


Etkin Satış Takımı Yönetimi

Tüketici Satın Alma Davranışları ve Dinamikleri

Tüketici Eğilimleri ve Pazarla Stratejileri

Müşteri Odaklı Satış Yönetimi

Marka Fonksiyonu ve Karar Süreçleri

Satış Pazarlama ile Üretim Birimleri Arası İşbirliği

Alternatif Dağıtım Kanalları ve Çoklu Pazar Yönetimi

Eğitim: Hizmetler
Modern Work Space

Contact Us

Thanks for submitting!

Eğitim: Contact

Ekibimiz

Young Man Smiling in the Office
Woman with Long Hair
Young Woman with Grey Sweater
Man with Wooden Background

N. Talu

Direktör Yardımcısı

C. Bilge

Küçük İşletme Danışmanı

T. Demir

Kıdemli Danışman

K. Taş

Direktör Yardımcısı

Eğitim: Ekip
bottom of page