top of page

Sizi tanımlayan şey nedir?

Ben kavramından bahsediyorum, sizin için sen kavramından, size ait olanlar için ise değer kavramından. Sahi sizi veya sahip olduklarınızı...

Şirketleri bekleyen tehlike ?

Ne kadar büyük olduğunuzun ne kadar deneyimli ya da ne kadar çalışana sahip olduğunuzun... hiç biri geleceğiniz üzerinde etkisi tek...

Değişimi yönetmek

Değişim bir zorunluluktur. Dahil olun veya olmayın karşı koyabileceğiniz bir şey değildir . Hayatta kalabilmeniz için er yada geç mutlaka...

AİLE ŞİRKETLERİ ve YAPISAL SORUNLAR

Üzerinde çok konuşulacak derin bir mevzudur. Aileye ve sektöre göre değişkenlik gösterir, dolayısı ile sorun sadece budur ya da bu tespit...

KABALIK VE SAYGISIZLIK

Bir iş yerinde hiç olmaması gereken tüm davranış ve üslupları içerir. Hayatımızın büyük bölümünü iş ortamındaki çalışma arkadaşlarımızla...

Çatış-tır-madan Yönetmek

Çatışma Yönetimi; Kaynakların paylaşımı, sosyo-ekonomik statü , kültür ,inanç, algı, bilgi , beceri ,gelecek beklenti ve değer...

En iyisini yapın.

Her ne yapıyorsanız,faaliyet konunuz her ne olursa olsun,nihai çıktılarınız benzersiz nitelikte ve olabildiğince yüksek kalitede olmalı....

Müşteri ne ister ?

Ya da bu soruyu şöyle soralım; siz , müşteriniz yerinde olsaydınız ne isterdiniz ? Tüm ticari faaliyetlerin , ürünlerin , pazarın , ...

LİDERLİK...

LİDERLİK Neredeyse her profesyonel platformda mutlaka temas edilen yada kurcalanan bir kavram.Bu kadar çok kurcalanması nedeni ile de...

Yönetimsel Yetkinlik

Yönetimsel Yetkinlik Neredeyse tüm başarılı kurumsal yapılar yaşam ve etkinlik sürelerini arttırmak için yetkinlik kavramını...

Motivasyon ve Siz

Herkesin sahip olmayı istediği, başarı ve başarısızlığı ilk elden etkileyen unsur. Motivasyonun kaynağı nedir ve neden eksikliği...

Marka ve Tüketici İlişkisi

Tüketicinin alım kararını etkileyen önemli unsurların başında gelen marka kavramı ; ürün ve/ veya hizmetin kimliği olarak algılanır ve...

Blog: Blog2
bottom of page