top of page

Yönetimsel Yetkinlik

Güncelleme tarihi: 2 Ağu 2019
Yönetimsel Yetkinlik


Neredeyse tüm başarılı kurumsal yapılar yaşam ve etkinlik sürelerini arttırmak için yetkinlik kavramını benimsemiştir.

Öncelik daima başta yöneticiler olmak üzere , bireyler ve bu bireylerin performansı üzerine olmuştur .

Bu durum , yönetsel birimlerin profesyonellik seviyelerini destekleyebilir , peki bu yeterli mi? Biz bir kurumdan bireysel parçaların oluşturduğu bir organizmadan bahşediyoruz . Sanki bir şey eksik...

Uygulama kurmayları dahi bireylerin yeterliliklerinin toplamının, örgütsel / kurumsal yetkinliği sağlayamayacağını kabul eder .

Tüm bireylerin yetkinliklerinin organizasyonel platformda tasarlanması ve bu yapının içine gömülerek yönetilmesi gerekir .

Bireylerin amaç ve uygulamaları ile kurumun tercih ve taleplerinin mutlaka birbiri ile uyumlu olması amaçlanmalıdır.


Bunun için kurumsal yapı içerisinde şu başlıkları hayata geçirmek elzem derece önem taşır.


-Bireysel tabanlı doğru ile kurumsal bazlı doğru arası ayrımı yapın.

-Örgütsel/birim tabanlı yetkinlikleri , işletme hedefleri ile uyumlu hale getirin.

-En iyi kurumsal uygulama sonuçları ile ters düşen bireysel yetkinlikleri kurumsal amaçlar doğrultusunda motive edin.

-Güncel ve işlevsel olmayan eski yetkinlikleri tanımlayın ve terk edin.

-Kurumsal amaca hizmet eden yetkinlikleri tanımlayın ve destekleyin.

-Kurumsal yaşam döngüsü ile ilişkili yetkinlikleri , yaşan döngüsünün aşamaları ile ilişkilendirin.

-Paydaşlarınızla ilişkilerinizin kurumsal yetkinlik üzerindeki etkisini tanımlayın.

-Şirketin organizasyonel ve uygulama tabanlı değişkenleri arası farklı mutlaka bilin.

-Yeterliliğin, insanlar ve fonksiyonlar arasındaki boşluğa odaklanması ve bu boşluğu doldurması gerektiğini unutmayın.

82 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page